Parafia

Wszystkich Świętych

wtorek, Listopad 1, 2011
Autor: Marek Nowicki
Wszystkich Świętych

1 listopada Kościół uroczyście wspomina wszystkich świętych – znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych. W tym dniu Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych przodków dostąpiło już zbawienia. W ciągu roku obchodzimy uroczystości ku czci poszczególnych świętych czy błogosławionych, a w dniu Wszystkich Świętych mamy okazję by czcić wszystkich razem, zarówno tych... »

Próba scholi

sobota, Październik 8, 2011
Autor: Sławomir Moczydłowski
Próba scholi

Niedziela, Msza Święta, godzina 12.00. Rozbrzmiewa dźwięk gitary, skrzypiec i głośny, radosny śpiew. To schola chwali Pana. Pomysł, by zorganizować w nowym roku szkolnym śpiewające dzieci w naszej Parafii zainicjował ksiądz Marcin Pyłko. Dzięki temu liturgia niedzielnej Mszy Świętej jest piękniejsza, głębsza i bardziej angażuje cały Kościół do lepszego Jej przeżywania. Z wielkim zaangażowaniem... »

Pielgrzymka do Sanktuarium w Krypnie

niedziela, Wrzesień 4, 2011
Autor: Sebastian Rutkowski
Pielgrzymka do Sanktuarium w Krypnie

W sobotę 3 września po raz 27 pielgrzymi z naszej parafii wyruszyli na Pieszą Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie. W ten sposób pokazują swoje przywiązanie do Kościoła. Chcą też przyjrzeć się swojej relacji z Bogiem i nabrać sił przed nowym rokiem pracy. Każdy z pielgrzymów ma intencje, które pozwalają pokonać zmęczenie... »

Matki Boskiej Zielnej

poniedziałek, Sierpień 15, 2011
Autor: Marek Nowicki
Matki Boskiej Zielnej

W czasie Mszy świętej o godz. 12.00, której przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Pigiel, dziękowaliśmy dobremu Bogu za tegoroczne zbiory. Uroczystość dożynkowa ściągnęła do kościoła parafian, mieszkańców Goniądza, którzy przynieśli ze sobą wiązanki dożynkowe z kłosów zbóż i polnych kwiatów. Ks. Jan Okurowski podczas głoszenia homilii nawiązał do święta Wniebowzięcia, Cudu na Wisłą i symboliki... »

Święcenie pojazdów

niedziela, Lipiec 31, 2011
Autor: Marek Nowicki
Święcenie pojazdów

25 lipca świętowaliśmy uroczystość św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżników. W niedzielę po każdej Mszy św. księża święcili i błogosławili wyjeżdżające z parkingów przed kościołem pojazdy mechaniczne. KIM BYŁ ŚWIĘTY KRZYSZTOF? Krzysztof jest jednym z najbardziej popularnych świętych czczonych w Kościele zarówno wschodnim, jak i zachodnim. Pochodził prawdopodobnie z Azji Mniejszej, gdzie poniósł... »

Ingres Księdza Proboszcza

poniedziałek, Czerwiec 27, 2011
Autor: Sławomir Moczydłowski
Ingres Księdza Proboszcza

W niedzielę 26 czerwca, zgodnie z dekretem księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, odbył się uroczysty ingres nowego proboszcza.  Księdza Grzegorza Pigla  wprowadził na urząd proboszcza parafii św. Agnieszki w Goniądzu, Dziekan dekanatu monieckiego, ksiądz kanonik Tadeusz Horosz, który przekazał nowemu proboszczowi symboliczne klucze do świątyni, Pismo Święte i odczytał dekret nominacyjny.  Ksiądz Grzegorz w swojej... »

Boże Ciało

czwartek, Czerwiec 23, 2011
Autor: Marek Nowicki
Boże Ciało

Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Kan Tadeusza Sołowieja w kościele p.w. św. Agnieszki, rozpoczęły się uroczystości Bożego Ciała, jednego z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Po mszy sprzed świątyni wyruszyła procesja eucharystyczna. Jej trasa prowadziła do ołtarzy ustawionych przy ulicach Konstytucji 3-go Maja, Ogrodowej i Nowego Światu. Przy każdym z nich księża odmawiali... »

Pożegnanie proboszcza

niedziela, Czerwiec 19, 2011
Autor: Sławomir Moczydłowski
Pożegnanie proboszcza

W niedzielę, 19 czerwca w kościele pw. św. Agnieszki w Goniądzu zebrali się licznie parafianie, aby uczestniczyć w Mszy Świętej kończącej posługę duszpasterską Proboszcza ks. Kanonika Tadeusza Sołowieja. Dwadzieścia jeden lat kadencji Ks. Tadeusza, w odczuciu wielu parafian, minęło bardzo szybko. Nadszedł czas pożegnania się i złożenia podziękowań za trud pracy, a przede wszystkim... »

Pierwsza Komunia

niedziela, Maj 29, 2011
Autor: Marek Nowicki
Pierwsza Komunia

W ostat­nią nie­dzielę maja w para­fii pod wezwa­niem Świę­tej Agnieszki w Gonią­dzu 38 dzieci klas dru­gich przy­stą­piło po raz pierw­szy do Komu­nii Świę­tej. Dzień wcześniej dzieci przystąpiły po raz pierw­szy do Sakra­mentu Pokuty. Te dwa sakra­menty wpro­wa­dzają dziecko w doro­słe i odpo­wie­dzialne życie. Uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej jest wiel­kim wyda­rze­niem w życiu wspól­noty para­fial­nej,... »

Niedziela Wielkanocna

niedziela, Kwiecień 24, 2011
Autor: Marek Nowicki
Niedziela Wielkanocna

Niedziela Wielkanocna to pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. O świcie w kościele goniądzkim ks. Tadeusz Kasabuła wyniósł Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego i trzykrotnie w uroczystej procesji obniósł wokół Kościoła, pośród bicia dzwonów i pieśni wielkanocnych. W procesji przed niesioną przez księdza w monstrancji Hostią ubrani na galowo strażacy, nielisi krzyż ozdobiony na tę okazję... »

Wigilia Paschalna

niedziela, Kwiecień 24, 2011
Autor: Marek Nowicki
Wigilia Paschalna

Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie. Wierni czuwają przy grobie Chrystusa, by ostatecznie przygotować się do Świąt Zmartwychwstania. To czas refleksji i zadumy. Wielkanoc zaczyna się po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła – poświęcenie ognia, którym później kapłan zapala Paschał, symbolizujący zmartwychwstałego Chrystusa. W uroczystej procesji paschał zostaje wniesiony do... »

Święcone

sobota, Kwiecień 23, 2011
Autor: Marek Nowicki
Święcone

W Wielką Sobotę przy­go­to­wu­jemy pokarmy do poświę­ce­nia. Nie­siemy je do Kościoła. W wikli­no­wych koszycz­kach, pięk­nie ude­ko­ro­wa­nych buksz­pa­nem, baziami, nakry­tych hafto­wa­nymi ser­wet­kami. Bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów, zwane powszech­nie świę­conką lub świę­co­nym, szczyci się dłu­gim rodo­wo­dem. Warto pamię­tać, że dobór potraw w koszyku nigdy nie był przy­pad­kowy. Od wie­ków każdy Boży dar sym­bo­li­zo­wał co innego, uzna­nego przez ludową... »

Wielki Piątek

piątek, Kwiecień 22, 2011
Autor: Marek Nowicki
Wielki Piątek

Wielki Piątek – szósty dzień Wielkiego Tygodnia, to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana, adoruje Krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. Kapłan bierze zasłonięty Krzyż, odsłania górną jego część i śpiewa: “Oto drzewo krzyża, na którym zawisło... »

Droga Krzy­żo­wa

poniedziałek, Kwiecień 18, 2011
Autor: Marek Nowicki
Droga Krzy­żo­wa

Nabo­żeń­stwo Drogi Krzy­żo­wej wyro­sło z roz­wa­żań i kon­tem­pla­cji tajem­nic męki Pań­skiej, a zwłasz­cza wspo­mnie­nia drogi, którą prze­szedł Zba­wi­ciel z krzy­żem na ramio­nach oraz Jego ofiar­nej śmierci na Kal­wa­rii. 17 kwiet­nia uli­cami Gonią­dza prze­szła Droga Krzy­żowa. Kil­ku­me­trowy krzyż nie­śli przed­sta­wi­ciele dzieci, mło­dzieży, matek, ojców, nauczycieli. Pro­ce­sja prze­szła uli­cami: Kon­sty­tu­cji 3-go Maja, Ogrodową, Nowym Światem i... »

Niedziela Palmowa

niedziela, Kwiecień 17, 2011
Autor: Marek Nowicki
Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa w Kościele katolickim kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Wielki Tydzień. Uroczystości Niedzieli Palmowej przybliżają nas do przeżyć Zmartwychwstania Pańskiego. Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy: „Zmierzając ku miastu od strony Góry Oliwnej, Jezus dosiadł osiołka, a tłum witający Syna Bożego rozścielał na drodze płaszcze i gałązki drzew.” Jest... »

Mapa burzowa północno-wschodniej Polski

Mapa burzowa Polski

Kalendarz

Maj 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Kalendarz Świąt Nietypowych

23 maja 2018
Dzień Spedytora
Dzień Lśnienia Visty

Wyszukiwarka na Szuwarach

Archiwa