Przemocy mówię – NIE

wtorek, Październik 20, 2015
Autor: Marek Nowicki

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu związku z realizacją projektu „Po drugiej stronie- czyli wolni od przemocy, agresji i uzależnień” w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zaprasza dzieci i młodzież z gminy Goniądz w do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym pod hasłem „Przemocy mówię – NIE”.
przemoc

KONKURS PLASTYCZNY „Przemocy mówię – NIE”

Cel konkursu:
– rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
– promowanie twórczości dzieci i młodzieży,
– uświadomienie dzieciom istnienia zjawiska przemocy,
– propagowanie zachowań pozytywnych, promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy, wyrażenie dezaprobaty wobec przemocy.

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież z gminy Goniądz (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna);
Zasady konkursu:
– prace konkursowe w formie plakatu mogą być wykonane techniką dowolną – kredkami, farbami, wyklejanki, wycinanki, wydzieranki, inne techniki plastyczne;
– wielkość plakatu dowolna, jednakże nie mniejsza niż format A3 (297×420)
– prace muszą zawierać wyraźny obraz hasła „Przemocy mówię-NIE”.
– każda praca powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła, telefon kontaktowy.

Termin konkursu: Prace należy dostarczyć do dnia 06 listopada 2015 na adres organizatora: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, Plac 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz.
Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.
Informacje na temat wyników konkursu, terminu i miejscu wręczenia nagród zostaną zamieszczone na lokalnym portalu internetowym www.szuwarygoniadz.pl.

Informacje o konkursie: katarzyna.zielinska@mowgoniadz.pl, Tel. 506 166 477.

Ogłoszenia i reklama na Szuwarach

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

20 czerwca 2019
Światowy Dzień Uchodźcy

Archiwa