ZSP Goniądz-Zespół Samych Profesjonalistów

wtorek, Luty 14, 2017
Autor: Marek Nowicki

W dniach 23 stycznia – 3 lutego 2017 roku dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu uczestniczyło w zagranicznej mobilności job-shadowing w Pradze w ramach projektu “ZSP Goniądz – Zespół Samych Profesjonalistów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cele, które przyświecały udziałowi w mobilności:
– podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji językowych 20 nauczycieli ZSP Goniądz do III 2018,
– podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji ZSP Goniądz do III 2018,
– zapoznanie się ZSP Goniądz z dobrymi praktykami w zakresie nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wdrożenie rozwiązań zdobytych przez 20 pracowników szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu do III 2018,
– wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela ZSP Goniądz do III 2018.
Nauczyciele zrealizowali ustalony przed wyjazdem program – tzw. Job shadowing – każdego dnia asystowali w pracy swoich kolegów ? nauczycieli w bliźniaczych szkołach w Pradze i obserwowali pracę szkół w Pradze, dzielili się dobrymi praktykami, poznawali nowe metody pracy. Uczestniczyli w lekcjach z przedmiotów ogólnych: przedmioty ścisłe, nauki humanistyczne oraz zajęciach dodatkowych. W godzinach popołudniowych uczestniczyli w warsztatach praktycznych w zakresie wykorzystania TIK w szkole. Wizyta w Pradze miała na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności kształcenia oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji w krajach uczestniczących w programie. Korzyści z udziału w programie czerpią w podobnym stopniu wszystkie uczestniczące w nim szkoły. Wszyscy nauczycieli wymienili się wizytówkami, aby móc podtrzymywać podjęte w Pradze kontakty z nauczycielami.
Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkół, systemem kształcenia, zasadami i sposobem egzaminowania uczniów. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia dodatkowe, poznali wyposażenie szkół oraz czeskie potrawy. Dzięki zajęciom kulturalnym w Pradze (gdzie wspólnie z przewodnikiem zwiedzili wszystkie najważniejsze zabytki Pragi) poznali atrakcje turystyczne miasta i regionu.
Wizyta ta była dla nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń. Wspólne rozmowy pozwoliły na porównanie zakresu tematycznego zajęć, systemu oceniania uczniów i prowadzenia egzaminów czy współpracy z partnerami. Podczas spotkań z Dyrekcją i nauczycielami rozmawiano również na temat podejścia pedagogicznego w świetle nowoczesnych wyzwań na europejskim rynku pracy. Dzięki temu wszyscy nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, poszerzyli kompetencje zawodowe, a także utwierdzili się w przekonaniu, jak ważne jest poznawanie języka, kultury i edukacji w wymiarze europejskim. Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Komentowanie zakończone.

Mapa burzowa północno-wschodniej Polski

Mapa burzowa Polski

Kalendarz Świąt Nietypowych

21 października 2018
Międzynarodowy Dzień Odpoczynku Od Świętowania

Archiwa