Mali uczniowie – duże potrzeby

środa, Maj 10, 2017
Autor: Dorota Supruniuk

Mali uczniowie – duże potrzeby. Pod taka nazwą, od lutego br. Przedszkole realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówki oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizacje zajęć dodatkowych wspierających rozwój dzieci oraz zajęć rozwijających zainteresowania przedszkolaków.
Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z elementami ćwiczeń korekcyjnych, plastyczno–technicznych, rozwijających kompetencje społeczno–emocjonalne, przyrodniczo-matematycznych, logopedycznych, nauki języka angielskiego oraz zajęć z przedsiębiorczości.
Nauczyciele skorzystają z możliwości ukończenia studiów podyplomowych na kierunkach: “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” oraz „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)”. Projekt zakładał również remont pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlice i sale dziennego pobytu dzieci trzyletnich. Pomieszczenia te zostały kompletnie wyposażone w meble, wykładziny, stoliki, krzesła, zabawki. Zakupiono także niezbędny sprzęt multimedialny.
Całkowita wartość projektu wynosi 246 935,00 zł.

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

25 maja 2017
Dzień Stemplarza
Dzień Piwowara
Dzień Mleka
Dzień Ręcznika
Dzień Bezpiecznego Kierowcy
Dzień Afryki