VIII Ogólnopolski Kongres dyrektorów z młodzieżowych ośrodków wychowawczych

niedziela, Wrzesień 24, 2017
Autor: Sławomir Moczydłowski

W dniach 19 -21 września, odbył się VIII Ogólnopolski Kongres dyrektorów z młodzieżowych ośrodków wychowawczych organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej.

Stowarzyszenie Schola Humana, Fundacja PEDAGOGIUM, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 17-19 września zorganizowało czwarte Forum Resocjalizacji pn. “Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja – społeczny teatr pozorów”. W spotkaniu wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pedagogiki specjalnej, w tym miedzy innymi profesorowie z Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz pracownicy służb kuratorskich. Celem głównym spotkania była krytyczna refleksja nad triadą pojęć kluczo-wych(resocjalizacja readaptacja, reintegracja), poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na ile wspomniane procesy są swoistą grą pozorów, w której (jak za teatralną maską) skrywa się niejednokrotnie prawdę o nieadekwatności, małej skuteczności podej-mowanych inicjatyw.
Po zakończeniu konferencji naukowej, w dniach 19 -21 września, odbył się już VIII Ogólnopolski Kongres dyrektorów z młodzieżowych ośrodków wychowawczych organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej. Do Goniądza przyjechało ponad 120 gości, w tym dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty.
Kongres jest jedynym a zarazem najważniejszym wydarzeniem a placówka w Goniądzu od kilku lat stała się miejscem, gdzie podejmuje się najważniejsze decyzje sprawach polskiej resocjalizacji.

W trakcie trzydniowego spotkania wszyscy podkreślali ważkość, różnorodność i przydatność poruszanych tematów oraz zwracali uwagę na istotną wartość Kongresu jaką jest możliwość spotkania się kadry kierowniczej ośrodków, wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk. Oba wydarzenia były wspaniałą okazją do spotkania wybitnych przedstawicieli nauki i ludzi praktyki, którzy na co dzień pracują z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Konferencja jest efektem podpisanej w ubiegłym roku umowy partnerskiej goniądzkiego Centrum z Uniwersytetem w Białymstoku. Zarówno goście Konferencji naukowej jak i Kongresu mieli okazję zapoznać się z pracą goniądzkiego Centrum a także mogli podziwiać uroki nadbiebrzańskiej przyrody.

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

24 czerwca 2019
Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
Dzień Przytulania

Archiwa