• Kliknij po więcej ...
    Kliknij po więcej ...

INFORMACJA

sobota, Grudzień 30, 2017
Autor: Marek Nowicki

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Goniądz świadczyć będzie firma KOMA EŁK Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.

Firma KOMA EŁK Sp. z o.o. Sp. k. w Ełku:
– sporządzi harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które dostępne będą na stronie internetowej www.goniądz.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu i poszczególnych Sołectw,
– dostarczy nieodpłatnie mieszkańcom deklarującym selektywną zbiórkę odpadów worki do segregacji odpadów komunalnych przeznaczone na plastik, odpady wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach) i metale, papier, szkło, popiół, odpady biodegradowalne,
– na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości dostarczy (w postaci dzierżawy lub wykupu na własność) pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości.
Więcej na stronie UM w Goniądzu.

Załącznik:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA GONIĄDZA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I LETNISKOWYCH – I półrocze 2018 R.

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

14 grudnia 2018
Dziś nie ma żadnego święta...

Archiwa