Nauczyciele kształcą się za granicą

wtorek, Luty 13, 2018
Autor: Marek Nowicki

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu kształcą się za granicą.

W dniach 22 stycznia – 2 lutego 2018 roku dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu uczestniczyło w zagranicznej mobilności job-shadowing w Pradze w ramach projektu „ZSP Goniądz – Zespół Samych Profesjonalistów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele, które przyświecały udziałowi w mobilności:
• podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji językowych,
• podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji szkoły,
• zapoznanie się nauczycieli z dobrymi praktykami w zakresie nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wdrożenie rozwiązań do praktyki szkolnej,
• wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela.

Nauczyciele zrealizowali ustalony przed wyjazdem program – tzw. jobshadowing – każdego dnia asystowali w pracy swoich kolegów – nauczycieli w bliźniaczych szkołach w Pradze i obserwowali pracę szkół w Pradze, dzielili się dobrymi praktykami, poznawali nowe metody pracy. Uczestniczyli w lekcjach z przedmiotów ogólnych: przedmioty ścisłe, nauki humanistyczne oraz pozostałych zajęciach dodatkowych. W godzinach popołudniowych uczestniczyli w warsztatach praktycznych w zakresie wykorzystania TIK w szkole. Wizyta w Pradze miała na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności kształcenia oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji w krajach Unii Europejskiej. Korzyści z udziału w programie czerpią w podobnym stopniu wszystkie uczestniczące w nim szkoły. Wszyscy nauczycieli wymienili się wizytówkami, aby móc podtrzymywać podjęte w Pradze kontakty z nauczycielami.

Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkół, systemem kształcenia, zasadami i sposobem egzaminowania uczniów. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia dodatkowe, poznali wyposażenie szkół oraz czeskie potrawy. Dzięki zajęciom kulturalnym w Pradze (gdzie wspólnie z przewodnikiem zwiedzili wszystkie najważniejsze zabytki Pragi) poznali atrakcje turystyczne miasta i regionu.

Szkoły w Pradze, z którymi współpracowaliśmy w projekcie:
– MŠ Klamovka (przedszkole)http://msklamovka.webnode.cz/
– ZŠ Nepomucká (szkołapostawowa) http://www.nepomucka.cz/
– Gymnázium na Pražačce (szkołaponadgimnazjalna)http://www.gymnazium-prazacka.cz/
– MŠ Duha (przedszkole)https://www.skolkaduha.cz/
– ZŠ Kořenského (szkołapostawowa)http://www.zskorenskeho.cz/
– MŠ Lohniského 830 (przedszkole)http://www.skolka-barrandov.cz/

Opracowanie:
Justyna Fidrocka
Koordynatorka projektu

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

24 maja 2019
Dzień Cyrylicy
Europejski Dzień Parków Wodnych
Dzień Działacza Kultury i Demokracji Lokalnej

Archiwa