• <center>31 stycznia (czwartek)<br>sala widowiskowa<br>GOK w Goniądzu.<br>Kilknij po więcej >>></c
    31 stycznia (czwartek)
    sala widowiskowa
    GOK w Goniądzu.
    Kilknij po więcej >>>

Program Erasmus+

wtorek, Wrzesień 11, 2018
Autor: Jarosław Szczęsny

Zespól Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu jako Wnioskodawca w Programie Erasmus+ otrzymał dofinansowanie w wysokości 108.240,00 Euro na realizację, w ramach akcji kluczowej Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w Partnerstwie strategicznym dla edukacji szkolnej, projektu pod nazwą “InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment”


Projekt będzie realizowany przy współudziale partnerów:
• Vilniaus Simono Konarskio mokykla (szkoła w Wilnie na Litwie)
• Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku,
• Instytut badawczy ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES w Alicante w Hiszpanii
Innowacyjność w edukacji jest głównym celem dwuletniego projektu, którego rozpoczęcie planowane jest na listopad. Projekt ukierunkowany jest na wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów instytucji partnerskich poprzez podniesienie wiedzy i rozpowszechnienie idei nauki z elementami programowania, robotyki od najmłodszych od początku edukacji szkolnej.
Równie ważne są cele szczegółowe, czyli:
– wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i udoskonalenie wiedzy uczniów szkół partnerskich i kadr instytucji partnerskich poprzez udział w pilotażowym programie nauki poprzez eksperyment,
– wsparcie nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, programowaniu, robotyce i metodach eksperymentu,
– opracowywanie nowych podejść w celu poprawy kompetencji już praktykujących pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie kompetencje i umiejętności niezbędne do świadczenia usług o wysokiej jakości,
– zwiększenie dostępu i promowanie powstałych w Europie otwartych zasobów edukacyjnych.

Dyrektor ZS-P
Mirosław Sobczyk

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

23 stycznia 2019
Dzień bez Opakowań Foliowych

Archiwa