• Kliknij po więcej ...
    Kliknij po więcej ...

„Najpiękniejszy łańcuch choinkowy”

wtorek, Listopad 20, 2018
Autor: Marek Nowicki

Konkurs plastyczny „Najpiękniejszy łańcuch choinkowy”

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Goniądz.

Patronat konkursu:
Parafia Świętej Agnieszki w Goniądzu;
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Cel konkursu:
– kultywowanie wśród mieszkańców gminy Goniądz tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz rozwijanie wyobraźni artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
– inspirowanie Świętami Bożego Narodzenia;
– integracja mieszkańców gminy Goniądz poprzez wspólne przystrojenie choinek bożonarodzeniowych w kościele w Goniądzu.

Warunki uczestnictwa:
– do konkursu można zgłosić łańcuch choinkowy wykonany samodzielnie, dowolną techniką oraz z dowolnych materiałów;
– minimalna długość łańcucha – 3 metry;
– jeden łańcuch może być wykonany maksymalnie przez 5 osób (w gronie rodziny, przyjaciół, itp.);
– każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona trwale umocowaną kartą informacyjną, zawierającą dane poszczególnych uczestników (imię i nazwisko, kategoria wiekowa, ewentualnie adres i nazwę szkoły, tel. kontaktowy).

Kategorie wiekowe: W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Goniądz:
– I kategoria- przedszkole;
– II kategoria- szkoła podstawowa;
-III kategoria- gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna;
-IV kategoria- kategoria rodzinna (dzieci, młodzież i osoby dorosłe).

Przykładowa metryczka

1) Jan Kowalski (kategoria- rodzinna);
2) Joanna Kowalska (osoby dorosłe);
3) Zuzia Kowalska (przedszkole);
4) Antoś Kowalski (szkoła podstawowa);
5) Jan Nowak (gimnazjum);

Tel: Jan Kowalski 506 XXX XXX

Termin konkursu:
– prace należy składać u organizatora do dnia 12 grudnia 2018 r. na adres MCEiRS, Plac 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz;
– rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 grudnia 2018 r. po Mszy Świętej o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym w Goniądzu;
– bieżące informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.szuwarygoniadz.pl.

Organizatorzy przyznają nagrody autorom najciekawszych łańcuchów choinkowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prace konkursowe będą eksponowane w okresie bożonarodzeniowym w Kościele w Goniądzu.

Informacje o konkursie: Katarzyna Zielińska (tel. 506 166 477), katarzyna.zielinska@mowgoniadz.pl

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

14 grudnia 2018
Dziś nie ma żadnego święta...

Archiwa