Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

INTENCJE MSZALNE

piątek, Czerwiec 27, 2014
Autor: ks. Michał Skowroński

intencje INTENCJE MSZALNE

29.09 – 05.10 2014r.

Ponie­dzia­łek – 29.09 – Święto Archa­nió­łów Michała, Rafała, Gabriela
6.30 + Jadwiga Soko­łow­ska
6.30 + Ste­fan Kupiec
18.00 + Tade­usz Prze­kop i Tade­usz Przekop

Wto­rek – 30.09 – Wspo­mnie­nie św. Hie­ro­nima, pre­zbi­tera i dok­tora kościoła
6.30 + Wła­dy­sława Grynko
6.30 + Sta­ni­sława Kona­szew­ska (of. z KŻR ze Smo­go­rówki Goniądz­kiej)
18.00 + Zdzi­sław Gołę­biew­ski 5 r

Środa–1.10-Wspomnienie św. Teresy od Dzie­ciątka Jezus, dzie­wicy i dok­tora kościoła
6.30 + Mie­czy­sław Sła­biń­ski
6.30 + Bro­ni­sława Wró­bel
18.00 O Boże bł. dla człon­ków KŻR Róży św. Jadwigi z Gonią­dza
18.00 + Edward Okul­czyk 1 r.

1 Czwar­tek – 2.10 – Wspo­mnie­nie św. Anio­łów Stró­żów
6.30 + Wacław Kuprel
18.00 O zdro­wie i Boże bł. dla człon­ków KŻR św. Agaty
18.00 + Helena, Józef, Mie­czy­sław, Leszek Dolińscy

1 Pią­tek – 3.10 – Dzień powsze­dni
6.30 + Leoka­dia i Wła­dy­sław Sta­rzyń­scy
6.30 + Sta­ni­sława i Wła­dy­sław Rafa­łow­scy, Marian i Ste­fa­nia, Ludwik i Elż­bieta, Janina i
Antoni Jaskowscy

1 Sobota – 4.10 — Wspo­mnie­nie św. Fran­ciszka z Asyżu
6.30 + Sta­ni­sława 15r. i Józef z c.r. Potoc­kich i Bob­ków
6.30 + Cze­sław Potocki
17.00 Ślub: Eliza Nie­brzy­dow­ska i Mate­usz Rud­nicki
18.00 + Antoni Oźlań­ski
18.00 + Mie­czy­sław Cylwik

1 Nie­dziela – 5.10 – XXVII Nie­dziela Zwy­kła
8.00 + Euge­niusz Geniusz
10.00 Za miesz­kań­ców wsi Kosiorki, o Boże bł. i zdro­wie
10.00 + Leoka­dia, Wła­dy­sław, Edward, Regina z r. Żaków i Dem­bow­skich
12.00 + Sta­ni­sław Seme­niuk, Antoni Omie­lan
18.00 + Irena Klim

Arty­kuły powią­zane tematycznie

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

2 października 2014
Dziś nie ma żadnego święta...
This site is protected by WP-CopyRightPro