Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

INTENCJE MSZALNE

piątek, Czerwiec 27, 2014
Autor: ks. Michał Skowroński

intencje INTENCJE MSZALNE

08.09 – 14.09 2014r.

Ponie­dzia­łek 8.09.2014 – Święto Naro­dze­nia NMP
9.00 + Pau­lina Mikucka
18.00 + Zofia, Paweł, Euge­niusz, Alber­tyna i Andrzej z r. Kuczyń­skich
18.00 + Mie­czy­sław Gadom­ski
18.00 + Czesława(k) Gromko 30 dz.

Wto­rek 9.09.2014 — Dzień powsze­dni
6.30 + Euge­niusz Kuczyń­ski
6.30 + Teresa Sosnow­ska
18.00 + Irena Klim
18.00 + Jadwiga, Tade­usz, Woj­ciech z r. Bućków

Środa 10.09.2014 – Dzień powsze­dni
6.30 + Urszula Bobek 1r., Jan, Bole­sław z r. Bobek
6.30 + Tade­usz Prze­kop i Tade­usz Prze­kop
6.30 + Łucja Kulow­ska 30 dz.
18.00 + Danuta Szwarc

Czwar­tek 11.09.2014 – Dzień Powsze­dni
6.30 + Zofia, Paweł, Euge­niusz, Alber­tyna i Andrzej z r. Kuczyń­skich
6.30 + Jerzy Soko­łow­ski 21 r., z r. Soko­łow­skich, Wasi­lew­skich
18.00 + Pau­lina Mikucka

Pią­tek 12.09.2014 – Dzień Powsze­dni
6.30 + Józef, Bro­ni­sława, Antoni, Roza­lia, Antoni z r. Buj­now­skich, Geniu­szów, Prze­ko­pów
6.30 + Sta­ni­sław Grygo 2r., z r. Gry­gów
18.00 + Mariusz Dec

Sobota 13.09.2014 – Dzień Powsze­dni
6.30 + Wacław Kuprel
6.30 + Antoni Oźlań­ski
18.00 O trzeź­wość Jerzego
18.00 + Romu­ald Wałuszko 3r., i z r. Wałusz­ków i Purwin

Nie­dziela 14.09.2014 – XXIV Nie­dziela Zwy­kła – Pod­wyż­sze­nie Krzyża Świę­tego
8.00 + Ste­fa­nia Kram­kow­ska 6r., Mie­czy­sław i Tade­usz Kram­kow­scy
10.00 + Ste­fa­nia, Antoni z r. Świder­skich, Kazi­mierz, Hen­ryk i Cze­sław
12.00 + Marek Chrza­now­ski 13 r.
17.00 ŚLUB: Ewe­lina Wil­czew­ska – Paweł Zim­noch
18.00 + Bro­ni­sława, Bogu­sław Laskowscy

Arty­kuły powią­zane tematycznie

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

16 września 2014
Dzień Warstwy Ozonowej
This site is protected by WP-CopyRightPro