Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

INTENCJE MSZALNE

niedziela, Kwiecień 27, 2014
Autor: ks. Marcin Pyłko

intencje

28 VII – 3 VIII 2014r.

Ponie­dzia­łek, 28.07.2014r. – dzień powsze­dni
6.30 + Mie­czy­sław i Sta­ni­sława Gadom­scy
18.00 + Jadwiga Sokołowska

Wto­rek, 29.07.2014r. – wspo­mnie­nie św. Marty
6.30 + Justyna Wró­bel
18.00 + Bro­ni­sław Popo­wski zm. z rodz. Popowskich

Środa, 30.07.2014r. – dzień powsze­dni
6.30 + Wacław Kuprel
18.00 + Maria Rafałowska

Czwar­tek, 31.07.2014r. – wspo­mnie­nie św. Igna­cego z Loy­oli, pre­zbi­tera
6.30 + Mie­czy­sław Gadom­ski
18.00 O zdro­wie i Boże bł. Micha­łowi, Domi­ni­kowi, Julii i Cyprianowi

Pią­tek, 1.08.2014r. – wspo­mnie­nie św. Alfonsa Marii Ligu­oriego, biskupa i Dok­tora Kościoła
6.30 + Paweł, Nata­lia, Irena zm. z rodz. Dzie­koń­skich
6.30 + Edward Wasi­lew­ski 30dz.
18.00 + Euge­niusz Geniusz

Sobota, 2.0782014r. – wspo­mnie­nie Matki Bożej Aniel­skiej
6.30 + Helena Mocar­ska, Julia Dekor­dowa
17.00 Msza ślubna: Aneta Lasota – Michał Potocki
18.00 + Sta­ni­sława Ford, Alfreda i Bro­ni­sław Krzy­wosz
18.00 O trzeź­wość człon­ków i sym­pa­ty­ków Klubu Abs­ty­nen­cji w Goniądzu

Nie­dziela, 3.08. 2014r. – XVII Nie­dziela Zwy­kła
8.00 W int. miesz­kań­ców Smo­go­rówki Goniądz­kiej (dzięk­czynna i o Boże bł.)
10.00 O Boże bł. i potrzebne łaski w 1 r. ślubu Pau­liny i Rafała Rogu­szew­skich
12.00 + Elż­bieta Rafa­łow­ska – Zubrycka 1r.
12.00 W int. Zło­tych Jubi­la­tów
15.00 Msza ślubna: Mag­da­lena Chil­mon – Bog­dan Pie­ku­tow­ski
18.00 + Agnieszka, Alek­san­der, Marianna, Julianna zm. z rodz. Tyneckich

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

30 lipca 2014
Dzień Koziczki na Nosie
This site is protected by WP-CopyRightPro