Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

INTENCJE MSZALNE

piątek, Czerwiec 27, 2014
Autor: ks. Michał Skowroński

intencje INTENCJE MSZALNE

20.10 – 26.10 2014r.

Ponie­dzia­łek – 20.10 – Wspo­mnie­nie św. Jana Kan­tego
6.30 + Kazi­mierz i Sta­ni­sław
18.00 + Marianna Kar­piej
18.00 + Józefa Gromko

Wto­rek – 21.10 – Wspo­mnie­nie bł. Jana Strze­mię, biskupa
6.30 + Anna, z r. Kaczyń­skich i Juch­nie­wi­czów
18.00 + Regina Wró­blew­ska
18.00 + Tade­usz Prze­kop i Tade­usz Przekop

Środa – 22.10 – Wspo­mnie­nie św. Jana Pawła II
6.30 + Tade­usz Prze­kop (int. od SP w Kle­wiance)
6.30 + Antoni Kosa­kow­ski (od KŻR św. Anny z ul. Woj­ska Pol­skiego)
18.00 + Sta­ni­sława Kona­szew­ska (od KŻR ze Smo­go­rówki Goniądzkiej)

Czwar­tek – 23.10 – Dzień Powsze­dni
6.30 + Maria Łuszcz, z r. Dem­bow­skich
6.30 + Antoni Kosa­kow­ski (od KŻR św. Anny z ul. Woj­ska Pol­skiego)
18.00 + Mie­czy­sław Cylwik

Pią­tek – 24.10 – Dzień Powsze­dni
6.30 + Tade­usz Prze­kop i Tade­usz Prze­kop
6.30 + Marianna Kar­piej
18.00 + Wła­dy­sława Grymko

Sobota – 25.10 – Dzień Powsze­dni
6.30 + Bro­ni­sława Wró­bel
6.30 + Teresa Wil­czew­ska
18.00 W int. KŻR Nie­po­ka­la­nego Poczę­cia NMP z Gonią­dza
18.00 + Roman Oźlański

Nie­dziela – 26.10 – XXX Nie­dziela Zwy­kła
8.00 + Euge­niusz Geniusz
10.00 + Sta­ni­sław, Zofia, Wła­dy­sław, Helena z r. Kolen­dów
12.00 + Teresa Sosnow­ska – Pidek
13.00 Pochó­wek Szcząt­ków na cmen­ta­rzu
18.00 + Pau­lina Mikucka

Arty­kuły powią­zane tematycznie

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

25 października 2014
Dzień Kundelka
This site is protected by WP-CopyRightPro