Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

INTENCJE MSZALNE

sobota, Wrzesień 27, 2014
Autor: ks. Michał Skowroński

intencje INTENCJE MSZALNE

17.11 – 23.11 2014r.

Ponie­dzia­łek – 17.11 – Wspo­mnie­nie św. Elż­biety Węgier­skiej, zakon­nicy
6.30 + Leopold i Janina Lasota
17.00 + Sta­ni­sław 5 r., zm z r. Hry­nie­wic­kich
17.00 + Sta­ni­sława Konaszewska

Wto­rek – 18.11 –Wspo­mnie­nie bł. Karo­liny Kóz­kówny, dzie­wicy i męczen­nicy
6.30 + Marianna Kar­piej
6.30 O zdro­wie i bł. Boże dla Ryszarda, Grze­go­rza, Dariu­sza, Mariu­sza, Lucyny, Jerzego Kuchar­skich, Mili­szew­skich, Krzysz­tofa, Kata­rzyny, Anny i Marianny Kry­jak z rodzi­nami.
17.00 + Bro­ni­sława (k) Wró­bel
17.00 + Regina Rycewicz

Środa – 19.11 – Wspo­mnie­nie bł. Salo­mei, zakon­nicy
6.30 + Zofia i Antoni Cioch
6.30 + Teresa Babiń­ska
17.00 + Monika i Artur Maty­lew­scy, Geno­wefa i Antoni Olszew­scy
17.00 + Janina i Józef

Czwar­tek – 20.11 – Wspo­mnie­nie św. Rafała Kali­now­skiego, kapłana
6.30 + Józefa (k) Gromko
6.30 + Alek­san­der, Wła­dy­sława (k), Ludwika (k) z r. Szy­dłow­skich i Tur­czyń­skich
17.00 + Ryszard Doliń­ski 5 r.,

Pią­tek – 21.11 – Wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia Naj­święt­szej Maryi Panny
6.30 + Wacław Kuprel
17.00 W int. Pawła o Boże bł.
17.00 + Tade­usz Prze­kop i Tade­usz Przekop

Sobota – 22.11 – Wspo­mnie­nie św. Cecy­lii, dzie­wicy i męczen­nicy
6.30 + Mie­czy­sław Cyl­wik
6.30 + Mie­czy­sław Peł­szyń­ski (of. z różańca)
17.00 + Antoni Oźlań­ski (int. od bra­to­wej z Sie­mia­no­wic z rodziną)
17.00 W int. chó­rzy­stów i p. organisty

Nie­dziela – 23.11 – XXXIII Nie­dziela Zwy­kła – Uro­czy­stość Jezusa Chry­stusa Króla Wszech­świata
8.00 + Alfons Potocki
10.00 + Edward Laskow­ski
12.00 + Irena i Edward Bier­naccy
17.00 + Bro­ni­sława (k), Józef, Albin zm. z r. Tyneckich

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

24 listopada 2014
Dzień Buraka
This site is protected by WP-CopyRightPro