Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

  • 31.05.2015 r. (niedziela) godz. 13.00 przed budynkiem GOK w Goniądzu.
  • 30 maja 2015r. (sobota), godz. 10.00.
    Sala widowiskowa G.O.K. w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23
  • PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA
    7 czerwiec, 4-5 lipiec, 2 sierpień

INTENCJE MSZALNE

sobota, Wrzesień 27, 2014
Autor: ks. Michał Skowroński

intencje

Inten­cje mszalne na VIII Tydzień Okresu Zwy­kłego

Ponie­dzia­łek – 25.05 – Święto NMP Matki Kościoła
9.00 – NA CMENTARZU
18.00 + Euge­niusz Prze­kop
18.00 + Bar­bara Mocar­ska, Irena i Wie­sław Rafałko

Wto­rek – 26.05 – Wspo­mnie­nie św. Filipa Nere­usza, Kapłana
6.30 + Helena i Wie­sław Popo­wscy
6.30 + Cze­sława Ali­cja Kozi­kow­ska
18.00 + Jadwiga Soko­łow­ska 30 dz.,
18.00 + Wie­sław Kuczewski

Środa –27.05 – Dzień Powsze­dni
6.30 + Bar­bara Rafa­łow­ska
18.00 + Marianna, Agnieszka, Urszula z r. Kosa­kow­skich i Zapol­skich
18.00 + Józef Olszew­ski 30 dz.,
18.00 + Helena Kolendo 3 r.,

Czwar­tek –28.05 – Święto Jezusa Chry­stusa Naj­wyż­szego i Wiecz­nego Kapłana
6.30 + Antoni Chodźko11 r., Antoni, Józefa, Zofia
6.30 + Euge­niusz Dekarz
18.00 + Marian 11 r., Fran­ci­szek z r. Gra­bow­skich
18.00 + Jan Wasz­kuć 30 dz.,

Pią­tek – 29.05 – Wspo­mnie­nie św. Urszuli Ledó­chow­skiej, Dzie­wicy
6.30 + Józef Prze­kop 8 r., z r. Prze­ko­pów i Bykow­skich
6.30 + Kry­styna, Józef z r. Gry­nie­wic­kich, Geno­wefa, Zdzi­sław z r. Żodkie­wi­czów
18.00 + Wła­dy­sława 10 r., Józef, zm. z c. r. Prze­ko­pów, Dekarzów

Sobota – 30.05 – Święto Rocz­nicy Poświę­ce­nia Bazy­liki Archi­ka­te­dral­nej
6.30 + Maria i Mie­czy­sław Wró­blew­scy
6.30 + Marek Prze­kop
18.00 + Fer­dy­nand Wróbel

Nie­dziela – 31.05 – Uro­czy­stość Trójcy Świę­tej
8.00 + Edward Wasi­lew­ski
10.00 + Józef i Anto­nina z r. Wie­jak
12.00 + Cze­sława Ali­cja Kozi­kow­ska
18.00 O zdro­wie i Boże bł. dla dzieci i wnuków

Ogło­sze­nia i reklama na Szuwarach

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

24 maja 2015
Dzień Cyrylicy
Europejski Dzień Parków Wodnych
Dzień Działacza Kultury i Demokracji Lokalnej
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rock na Bagnie nagrodzony

Miło nam poinformować, iż Festiwal Rock na Bagnie został uznany za jeden z 10 najlepszych produktów turystycznych województwa podlaskiego. Podlaska...

Zamknij