Ochrona płazów

piątek, Marzec 28, 2014
Autor: Marek Nowicki

Trwa akcja czyn­nej ochrony pła­zów na tere­nie Bie­brzańskiego Parku Naro­do­wego.
zaba
Ucznio­wie Gim­na­zjum pod kie­run­kiem p. Irminy Sosnow­skiej, Młodzieżowego Centrum Edukacji i Resocjalizacji Społecznej p. Bogumiły Karpiej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii p. Konrada Rurarza pro­wa­dzą inwen­ta­ry­za­cję pła­zów wędru­ją­cych na tra­sie Goniądz – Wólka Pia­seczna.
Zadaniem uczniów jest wyjmowanie płazów z wiaderek umieszczonych wzdłuż płotków, określenie gatunku i płci oraz pomiar ciała. Poczym płazy wypuszczane są po przeciwnej stronie drogi do wody.

[media id=193 width=320 height=240]

Jako pierwsze migracje podejmują żaby trawne i ropuchy szare.
Następnie żaby moczarowe, których samce w okresie godów wybarwiają się na kolor niebieski.
Gdy woda trochę się nagrzeje, drogę spróbują przekraczać żaby zielone, traszki i pozostałe gatunki płazów.
W pierwszych dniach migracji młodzież przenosiła nawet po 300 sztuk płazów dziennie.[nggallery id=806]

Tag: ,

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

24 czerwca 2019
Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
Dzień Przytulania

Archiwa