I Komunia Święta

poniedziałek, Maj 25, 2015
Autor: Marek Nowicki

Pod­czas niedzielnej Mszy św. o godz. 10.00 ks. Pro­boszcz Grze­gorz Pigiel udzie­lił sakra­mentu Pierw­szej Komu­nii Świę­tej dzie­ciom z para­fii św. Agnieszki.
rozalka
24 maja, do sakra­mentu przy­stą­piły dzieci z klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gonią­dzu.
Eucha­ry­stia jest “źródłem i zara­zem szczy­tem całego życia chrze­ści­jań­skiego. W Naj­święt­szej Eucha­ry­stii zawiera się bowiem całe duchowe dobro Kościoła, a mia­no­wi­cie sam Chry­stus, nasza Pas­cha” (KKK 1324).
Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważny dzień w życiu dziecka. Jest ona również wspaniałą okazją do spotkania w gronie rodziny.
[nggallery id=1003]

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

17 czerwca 2019
Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami

Archiwa