WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Materiały komitetów wyborczych

Materiały przesłane przez komitety wyborcze. Zamieszczanie informacji jest bezpłatne. Warunkiem zamieszczenia jest przesłanie materiału w formie pliku jpg w rozdzielczości 72 dpi - 600 x 400(600)piks. Program wyborczy w formacie pdf.
Ewentualne zapytania Sławomir Moczydłowski Tel. 511 183 463 slawomir@moczydlowski.eu
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji.Kandydaci na burmistrza. II tura wyborów na Burmistrza GoniądzaSzanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Goniądz!
Kampania wyborcza przed II turą wyborów samorządowych dobiega końca. Najbliższe lata będą przełomowe, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta i naszej gminy. Nie wolno nam zaniedbać takiej szansy. Dlatego proszę Państwa o wsparcie i zaufanie.

Gmina Goniądz zasługuje na to, by z dnia na dzień stawać się coraz bardziej przyjaznym, bezpiecznym, malowniczym i nowoczesnym miejscem do życia. I dzięki moim inicjatywom i Państwa wsparciu tak się właśnie dzieje!

Koronnym dowodem na to jest ogromna ilość konkretnych, efektywnych i bardzo potrzebnych inwestycji oraz przedsięwzięć, które udało mi się przeprowadzić. Systematycznie wdrażane coraz to nowe, przemyślane inicjatywy, dzięki którym Gmina Goniądz pięknieje, a jej mieszkańcy zyskują atrakcyjne miejsca dla realizacji społecznych aktywności.

Przykładem tego są moje działania, które zaowocowały m.in. poprawą bezpieczeństwa, modernizacją i zwiększeniem funkcjonalności bazy oświatowej, bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, podniesieniem standardów infrastruktury drogowej, czy też stworzeniem lepszych warunków dla osób starszych i bezrobotnych. Realizacja tych wszystkich projektów byłaby możliwa dzięki zaufaniu, jakim Państwo obdarzyli mnie jako Burmistrza Goniądza.
To dla mnie wielki zaszczyt, powód do dumy, lecz jednocześnie najlepsza forma mobilizacji do kontynuacji sumiennej i skutecznej pracy na rzecz Gminy.
Szanowni Państwo! Jeśli dostanę tę szansę, będę kontynuować rozpoczęte już przedsięwzięcia oraz wdrażać kolejne pomysły.

Przy wsparciu moich współpracowników chciałbym:
- zrewitalizować park miejski, wymienić nawierzchnię ścieżek spacerowych oraz umieścić nowe ławki (jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu),
- kontynuować modernizację i przebudowę dróg i chodników oraz rozbudować oświetlenie uliczne,
- wspierać projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaika oraz solary słoneczne (jesteśmy w trakcie realizacji projektu – w 138 budynkach jednorodzinnych instalacje będą wykonane),
- pozyskiwać środki pieniężne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozbudowywać sieć wodociągową oraz kanalizacyjną,
- wspierać modernizację sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnej,
- kontynuować zagospodarowanie terenu wokół rzeki Biebrzy,
- wspierać działalność Ochotniczych Straży Pożarnych,
- realizować projekty unijne,
- promować aktywność fizyczną i przeciwdziałać uzależnieniom,
- wprowadzić bezpłatne badania profilaktyczne,
- doposażyć szkołę w nowy sprzęt informatyczny, multimedialny i pomoce dydaktyczne,
- wprowadzić nowe zajęcia w szkołach poszerzające wiedzę i rozwijające zainteresowania,
- podnosić kwalifikacje kadry pedagogicznej,
- wspierać przedsiębiorczość poprzez promocję produktów lokalnych i usług branży turystyczno-gastronomicznej,
- kontynuować organizacje imprez kulturalnych promujących naszą Gminę,
- promować lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowo – historyczne poprzez organizację jarmarków, pikników, dni otwartych, festiwali smaków itp.,
- systematycznie poszerzać ofertę kulturalną GOK zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców,
- kontynuować pozyskiwanie środków krajowych i europejskich z perspektywy 2014-2020 oraz z planowanej perspektywy 2021-2027 na projekty edukacyjne i infrastrukturalne w gminie Goniądz.

Wszystkie te plany i inwestycje będą mogły już wkrótce służyć wszystkim Mieszkańcom i stać się naszym wspólnym sukcesem! Nie będzie to jednak możliwe bez Państwa głosów, zatem jeszcze raz bardzo proszę o wzięcie udziału w wyborach i zaufanie mi na kolejne 5 lat.

Moja rodzina mieszka w Goniądzu od pokoleń, jestem jednym z Was. Razem zbudujmy nowy, lepszy Goniądz!

Z wyrazami szacunku Mariusz Ramotowski

Program wyborczy kandydata